Производитель гарантирует соответствие УПП заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации УПП 12 месяцев.

Гарантийный срок хранения УПП не более 6 месяцев с момента отгрузки.
При выходе из строя УПП, на которые распространяются гарантии изготовителя и при соблюдении требований Руководства по эксплуатации, ремонт УПП производит сервисный партнер, а в случае невозможности ремонта, УПП заменяются на новые.

 Примеры отказа в гарантийном облуживании...

Умови гарантійного обслуговування.

1.   Виробник гарантує відповідність обладнання експлуатаційній документації при виконанні умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації (згідно з Інструкцією по експлуатації, що супроводжує обладнання).

2.   До роботи з монтажу, налаштування та експлуатації обладнання допускаються особи такі, що мають необхідну кваліфікацію, знайомі з функціональними особливостями обладнання виробництва VST та такими, що пройшли інструктаж з техніки безпеки.

3.  Вимоги споживача, щодо гарантійного ремонту, можуть бути пред'явлені протягом гарантійного терміну, який становить 12 місяців з дня продажу.

4.  Для проведення гарантійного ремонту необхідно пред'явити повністю заповнений гарантійний талон.

5.  До гарантійного обслуговування не приймається обладнання з порушеннями в оформленні талона (незаповнені графи, відсутність печатки торгової організації, відсутність прізвища, посади та підпису особи, яка прийняла товар).

6.  Виконання гарантійних зобов'язань здійснюється Сервісним Партнером шляхом безкоштовного ремонту чи заміни обладнання, на яке прийшла рекламація. Сервісний Партнер залишає за собою право вирішення питання про віднесення випадку до гарантійного, доцільність його заміни або ремонту. Замінене за гарантією обладнання (силові модулі, плати управління і т. і.) залишається у Сервісного Партнера.

7.   В гарантійному талоні робиться відмітка про виконаний ремонт з підписом представника Сервісного Партнера.

8.  Вам може бути відмовлено в гарантійному ремонті у випадках:
- невиконання вимог Інструкції по експлуатації та ПOЕ;
- відсутності на вході пристрою м’якого пуску VST швидкодіючих запобіжників
або неправильного їх вибору (рекомендації щодо вибору дивись на сайті http://www.soft-start.com.ua  );
- наявності в середині пристрою сторонніх предметів, комах, пилу, води, продуктів технологічного процесу і т.і.;
- спроби своїми силами або за допомогою сторонніх організацій, що не мають статусу Сервісного Партнера , відремонтувати пристрій;
- механічних та термічних пошкоджень.

9.  До гарантійного обслуговування не відноситься чищення обладнання зовні  та всередині.

10. Виробник не несе відповідальності за можливі витрати, пов'язані з монтажем і демонтажем гарантійного обладнання, а також за збиток, нанесений іншому обладнанню, або технологічному процесу.

11.  Діагностика обладнання, проведена у випадку необґрунтованості претензій до працездатності техніки, є платною послугою і оплачується клієнтом.

12. Для введення в експлуатацію та технічного обслуговування пристроїв м’якого пуску VST рекомендуємо Вам звертатися до партнерів VST. Ці додаткові послуги спеціалістів є платними. При введенні обладнання в експлуатацію спеціалістами партнера, з оформленням спеціального "Акту введення в експлуатацію", 

Термін дії гарантії становить 12 місяців з моменту продажу пристрою.